Beroepsgeheim en klachtenregeling

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website. Capiamo Christelijke Hulpverlening is een counselingspraktijk die eigendom is van Hetty Mulder-van Drie. Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen van wie ik wellicht informatie gebruik of waarnaar ik link. Door gebruik te maken van mijn website geef je aan dit privacystatement te accepteren. Het is raadzaam deze privacy verklaring af en toe te raadplegen, omdat veranderingen of aanpassingen van de website kunnen leiden tot wijziging in het beleid. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 mei 2020. Capiamo Christelijke Hulpverlening is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17230244. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Ik houd me dus aan de wet- en regelgeving omtrent privacy, zoals de AVG. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens alleen verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt of verwerkt. Ik deel jouw gegevens nooit met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven. Ik hecht waarde aan jouw privacy zoals ik ook waarde hecht aan die van mijzelf. Ik leg je daarom in dit privacy statement uit welke gegevens ik van jou bewaar en/of wat ik daarmee doe.

Verzamelen van persoonsgegevens

Zoals op de meeste websites, verzamel en gebruik ik je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Het gaat om eventueel je naam, e-mailadres en IP-adres.

Cookies

Capiamo.nl gebruikt cookies om informatie op te slaan, zoals bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen als je mijn website bezoekt. Capiamo.nl maakt gebruik vanhet statistiekenprogramma Google Analytics. De statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gelezen pagina’s. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld uit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid met betrekking tot Google Analytics, zie Safeguarding your data. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Mocht je een klacht hebben over mijn verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met mij. Mochten we de klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beroepsgeheim

Ik wil niet alleen jouw privacy beschermen omdat het een wettelijke verplichting is, maar ook omdat onze vertrouwensrelatie voor mij een basis van mijn werk is. In principe zal ik informatie over jou dus alleen delen met derden met expliciete toestemming van jou. Er is natuurlijk een uitzondering: wanneer jouw leven of dat van anderen in gevaar komt. Dan ben ik gebonden aan mijn ethische beroepscode en moet ik een melding maken bij de hiervoor aangewezen instanties.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over het behandeltraject dat we samen doorlopen, dan verwacht ik dat we dat eerst samen bespreken en vast ook oplossen. Mocht dit echt niet het geval zijn, dan kan je een klacht indienen bij “Erisietsmisgegaan.nl”. Deze hebben een onafhankelijke klachtenregeling en een erkende geschillencommissie.