Hetty-600-1-200x300

Hetty Mulder-van Drie

Sinds 2006 heb ik mijn eigen praktijk voor counseling en coaching.
Mijn hele leven was ik al met hart en ziel betrokken bij mensen om me heen. Maar met een late roeping voor de psychologiestudie heb ik toch ook professioneel voor dit vak gekozen, omdat het over mensen gaat met hun zorgen.Soms voelt het leven zo zwaar. Dat gevoel ken ik. Ook ik heb naast groot geluk groot verdriet gekend. Ook ik heb weet van onzekerheden, twijfels en moeiten. Daarom heb ik mijn praktijk “Capiamo” genoemd. Dat betekent “weet hebben van”. Daarom kreeg ik steeds meer het verlangen om anderen op een constructieve manier bij te kunnen staan in dit soort situaties.

Ik ben zelf getrouwd, ik ben moeder en grootmoeder. Ik ben christen en het leven met God betekent veel voor mij.Ik ben in het buitenland geboren en heb van huis uit mee gekregen dat mensen vanuit hun diepste overtuiging volledig anders kunnen denken dan ik vanuit de mijne. Ook wat geloven betreft.

Ik heb al tientallen jaren veel contact met mensen die hun land moesten verlaten, omdat het niet veilig meer was. Waaronder veel mensen met andere geloofsovertuigingen. Ook dat heeft mij gevormd.

De jaren psychologiestudie en de counselingsopleiding daarna plus de vele bijscholingen hebben me geholpen al mijn praktische ervaringen, ondersteund door de theorie, in te zetten en zo mensen een stapje verder te kunnen helpen bij het vinden van nieuwe wegen. Ik werk met meerdere technieken. Ik ben erg enthousiast over de schematherapie waarbij je patronen leert herkennen die je al in je jeugd hebt aangeleerd (onbewust) en je ook sinds die tijd al beïnvloeden. Ook over de relatietherapie die gebaseerd is op de Emotionally Focused Therapy van Sue Johnson. Waarbij stellen en gezinnen soms ineens gaan zien hoe ze op elkaar reageren zonder dat ze dat doorhadden. En hoe je elkaar op die manier bevestigt in bepaalde negatieve manieren van communicatie. En dat dat dus ook veranderen kan in positieve zin. Maar daarnaast heb ik veel geleerd bij Stichting Manna over pornoverslaving en de gevolgen daarvan; over vele vormen van misbruik, zowel door loverboys als door anderen met macht. Ik ben gecertificeerd om EMDR toe te mogen passen. Een geweldig middel bij het verwerken van trauma’s, zelfs van lang geleden. Ik voel me bevoorrecht dat ik al deze dingen leren mocht. Door mijn leven in de kerk heb ik gezien wat predikanten en voorgangers op hun bordje kunnen krijgen en hoe ik hen kan ondersteunen. Ook hiervoor heb ik nog extra trainingsdagen gevolgd.

Naast zorg en aandacht, wat de eerste dingen zijn die je van me mag verwachten, heb ik dus ook aan mijn professionaliteit gewerkt. Verder wil ik als christen naast je staan, vanuit het vertrouwen in een God die mij ook heeft gevormd en gedragen door moeiten, zorgen en blijdschap heen. En die er ook voor jou wil zijn. Hij is degene die weet heeft van je diepste nood en je diepste behoeften en die je kan wijzen welke weg je moet gaan.
Je hoeft niet dezelfde overtuiging te hebben als ik, maar bovenstaande heeft me gemaakt tot wie ík ben. En vanuit Gods liefde wil ik kijken naar jou en je omstandigheden. Als er meer is dat je graag zou willen weten van me mag je me dat vragen tijdens ons kennismakingsgesprek. Je bent welkom bij me, wat je verhaal ook is.