Faalangst

Wat zou je doen als je niet bang was?

Faalangst

Wanneer spreek je van faalangst?
Dat kan in verschillende soorten situaties aan de orde zijn. Heb je bijvoorbeeld een examen, voordracht of sollicitatiegesprek waar je buitensporig zenuwachtig voor bent? Dan kan dat faalangst zijn. Maar ook als je er tegenop ziet om beslissingen te nemen of nog erger: als je het vermijdt om bepaalde stappen te nemen, gewoon omdat je bang bent dat je de verkeerde beslissing neemt? Dan kan dat ook door faalangst komen. Je kan dan de gevolgen niet relativeren als iets niet zou lukken. En dat belemmert je om  de dingen te doen die je zou willen doen en waar je misschien ook nog wel heel goed in bent. Maar het is een soort self fulfilling prophecy, dat je mislukt op gebieden waar je bang was dat je er zou mislukken.
Hoe kom je hiervan af? Dat is een vraag die belangrijk genoeg is om te stellen. 
faalangst_cr-P100-W500
Het antwoord is niet éénduidig. Dat is namelijk voor iedereen anders. Daarom kijken we, wanneer je bij me komt, ook goed in welke situaties de faalangst zich bij jou manifesteert. En we kijken waar jouw belemmeringen vandaan komen. Wat daarvan realistisch is en misschien zelfs heel goed, omdat het je verder helpt, maar ook wat je verlamt en tegenhoudt om voluit te leven. Welke plaats heeft God in jouw denken?
Als je deze dingen ontdekt heb je soms de helft van het probleem al opgelost. Dan hoop ik je handvatten te kunnen geven om met meer zelfvertrouwen het leven onder ogen te kunnen zien.  Soms helpt het ook om wat te lezen over faalangst en te weten of dat op jou betrekking heeft.

Vragen en Antwoorden

  test
  test
  Ik heb een vraag. Ik ben een man van 27. Elke keer als ik ergens een toespraakje moet houden, een mening moet geven in een groep of op een andere manier moet presenteren, ben ik zo gestrest. Ik begin te zweten, te blozen en ik heb het gevoel dat ik flauw val. Niet omdat ik het niet weet, maar omdat ik het gevoel heb dat ik het niet kan. En dat gevoel klopt niet, want mijn prestaties zijn verder prima. Wat kan ik hieraan doen? Het is echt een handicap voor me.

  Dat is een heel akelig gevoel, dat geloof ik graag. En het belemmert je behoorlijk, zo te horen. Ik vind het lastig om hierop even kort antwoord te geven. Meestal heeft het toch te maken met een beeld wat je van jezelf hebt, waardoor je denkt dat je prestaties moet neerzetten die boven je kunnen uitgaan. Het kan te maken hebben met stemmetjes in je hoofd van dingen die vroeger zijn gebeurd. Bijvoorbeeld een situatie dat je als kind het niet wist op school en je klasgenoten lachten. Zoiets kan zo diep ingrijpen dat je denkt: “dit nooit weer”. Maar het kan ook zijn dat je ouders altijd hoge eisen stelden waar je nooit aan kon voldoen en waardoor je nu denkt dat je het ook vast niet zal kunnen. Of een broer of zus hebben die dit soort dingen altijd zo goed kon en waar je mee vergeleken werd. Het zijn vaak bepaalde situaties die zich vastzetten in ons emotionele brein, waardoor er een angstreactie in gang wordt gezet wanneer zich een nieuwe situatie van presteren voordoet. Waar dat vandaan komt is bijna alleen maar te achterhalen door gesprekken hierover. Je kan er ook een boek over lezen, dat kan je al wat inzicht geven. Zo niet, kom dan eens, dan praten we verder. Misschien ben je met een beperkt aantal keren al een heel eind verder in je eigen ontdekkingen.

  Ik ben 19, ik kan goed leren en zit op de PABO. Ik haal prima resultaten zolang het maar geen toets is. Als ik een toets heb doe ik alles fout. Vantevoren ben ik al stiknerveus en op het moment zelf maak ik de stomste fouten. Achteraf weet ik alle antwoorden goed. Kunt u me zeggen wat ik moet doen?

  Ja, dat is echt faalangst. Weten dat je het kan en toch bang zijn om te falen, waardoor je gaat falen. Je bevestigt je eigen angstgedachte. Ik kan je allerlei trucjes vertellen, maar ze helpen geen van allen echt. Wat wel kan helpen is als je eens een boek leest over patronen die mensen kunnen hebben. Of dat je samen met een hulpverlener kijkt wat voor reactie er plaatsvindt in jou als je aan een toets denkt, waarom dat gebeurt en of je dat op meer terreinen van het leven hebt waar je presteren moet. We zoeken dan verder naar oorzaken en valkuilen en kijken of die weg te nemen zijn. Op het moment dat jij gaat inzien dat er een oorzaak onder ligt waardoor je jezelf niet vertrouwt, kan het winnen beginnen. Dan weet je namelijk tegen welke vijand je te vechten hebt.

  Ik ben een vrouw van 44 jaar. Ik functioneer op zich prima in klein gezelschap. Maar ik durf niet in grotere groepen te komen. Als het soms echt moet kan ik daar huizenhoog tegenop zien en vaak maak ik ook de stomste blunders. Ik heb er veel last van en mijn man vindt het ook erg jammer dat ik nooit mee wil naar avondjes van zijn werk of andere feestjes. Wat kan ik toch doen om van die mensenvrees af te komen?

  Grappig, jij noemt het mensenvrees. Ik denk dat het meer vrees voor jezelf is. Vrees dat je minder leuk zal overkomen of minder welbespraakt dan je bent of dan anderen zijn. En dat soort beelden komt meestal ergens vandaan. Je lijkt het in kleine kring prima te doen, dus je bent goed zoals je bent. Waarom zou jij ineens een andere persoon zijn in een grote groep? Maar je hebt jezelf een beeld opgedrongen van een persoon die je, lijkt mij, helemaal niet bent. Kan dat kloppen? Dat heeft heel vaak te maken met dingen die ooit gebeurd zijn. Soms natuurlijk ook met een karakter, maar meer nog wat mensen deden of zeiden, of je gepest werd of door iemand gekleineerd. Of je hebt jezelf om een andere reden wijs gemaakt dat je niet interessant genoeg zou zijn. Soms kan het iets kleins zijn, waardoor je het vertrouwen in jezelf kwijt raakte. In de hulpverlening kijken we naar schema’s die je hebt en die je op allerlei plekken in je leven volgt. En we onderzoeken waarom je dat doet. Je kan er op internet ook veel over vinden. Over patronen herkennen bij jezelf of schema’s ontdekken. Je kan ook bij mij zo’n schema-onderzoek doen en kijken wat er bij jou speelt waardoor je belemmerd wordt.

  relatietherapie_icon_w200

  Relatietherapie

  pornoverslaving_icon_w200

  Pornoverslaving

  rouw_icon_w200

  Rouw

  predikanten_icon_w200

  Predikanten
  begeleiding

  burnout_icon_w200

  Burnout

  persoonlijk_icon_w200

  Persoonlijke problematiek