Na het eerste gesprek weet je wie ik ben, dat ik christelijk hulpverlener ben, maar dat je bij me terecht kan, ook als je anders denkt of gelooft. We stellen een plan op hoe we de eerste gesprekken gaan invullen. Ik denk met je mee over je hulpvraag en ik ondersteun je door vragen te stellen en zo je eigen situatie tegen het licht te houden. Dat helpt je om oorzaken en gevolgen te onderscheiden en zo te zien wat er precies gebeurt in je eigen dagelijks leven. We zoeken naar wat voor jou valkuilen zijn en dat doe ik vaak aan de hand van een vragenlijst die jou helpt inzien waar je patronen zitten die belemmerend kunnen zijn.

Ik gebruik verschillende therapievormen en combineer die. Ik neem altijd je gezinsherkomst mee, omdat ik weet dat dat van groot belang is. Dat heeft je namelijk voor een groot deel gemaakt tot wie je bent. Maar ook andere zaken zoals je eigen geloof, je eventuele kerkelijke achtergrond, je schooltijd of eventuele pesterijen in je leven, want die kunnen allemaal grote invloed hebben op wie je bent geworden. Zo krijg ik een beeld van wie en hoe jij bent en wat je vermoedelijk nodig hebt. Na een keer of vier evalueren we. Dit lijkt snel, maar het is een  belangrijk meetpunt, omdat we dan kunnen ontdekken of we wel op de goede weg zitten.

Als er te weinig veranderd is kunnen we de aanpak bijstellen en verder geen kostbare tijd verliezen. Ik geef vaak kleine opdrachten mee, omdat jouw echte werk nou eenmaal in het dagelijks leven moet gebeuren.

Je begrijpt dat bij dit alles ook een flinke dosis motivatie nodig is om aan jezelf te werken.Dat is op sommige momenten niet makkelijk. Veranderen vraagt iets van jezelf.
Maar het is een investering voor je leven. De ervaring leert ook dat veel mensen zich gelukkiger voelen wanneer ze ermee aan het werk kunnen. Je voelt je niet alleen meer slachtoffer die de zorgen moet ondergaan. Je krijgt handvatten.
Ik doe dat met respect voor jou en jouw keuzes. Jij bepaalt hoe ver we gaan hierin. En samen kijken we, als jij dat ook wilt, wat Gods aandeel in jouw leven kan en mag zijn.

Natuurlijk mag je van mij geheimhouding verwachten. Met één uitzondering: wanneer jouw leven of dat van een ander in gevaar is. Dan ben ik, in overeenstemming met mijn beroepscode, verplicht om externe hulp in te schakelen