EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dat betekent in gewone taal, dat door handbewegingen van de therapeut te volgen met de ogen, een heftige gebeurtenis uit het verleden (korter of langer geleden) van een cliënt wordt ontdaan van zijn ergste kracht en dat de gevoelige informatie door de
behandeling opnieuw wordt verwerkt en op een andere manier wordt opgeslagen in de hersenen. Traumatische gebeurtenissen worden in ons brein opgeslagen en bij elke associatie in je leven komt zo’n gebeurtenis terug in je herinnering en dat gaat vaak gepaard met de klachten die je ook bij het trauma ervoer. Daarnaast kan je veel last krijgen van regelmatige herbelevingen, nachtmerries en andere verschijnselen.

EMDRwhite

Door de cliënt te laten focussen op een heftig traumabeeld en tegelijkertijd de redelijk snelle handbewegingen met de ogen te laten volgen vindt er een verandering plaats in de verwerking van het traumabeeld. De emotie die bij dat beeld hoort verandert naar een emotie die verdraagbaar is en vaak ook nog een gevoel van kracht geeft. Dit bijzondere verschijnsel heeft al veel mensen geholpen in de laatste 30 jaar om beter met hun traumatische gebeurtenissen om te gaan. Tegenwoordig zien we ook nieuwere toepassingen voor deze behandeling. Heel veel gebeurtenissen waarbij intensieve emoties een rol spelen kunnen beter worden aangepakt en verwerkt. Ik “doe” nooit zomaar een EMDR-sessie, al denken cliënten dat het zo werkt. En bij enkele behandelaars gebeurt dat soms nog. Maar er is een duidelijke begeleiding nodig, weet hebben van het verhaal waar de cliënt tegenaan loopt om te kunnen ontdekken of EMDR ook de beste oplossing is op dat moment. Tegelijk is een vertrouwensrelatie van de therapeut en de cliënt ook een belangrijk aspect in het geheel. Een cliënt moet ten slotte heel gevoelige informatie durven delen met de behandelaar. Wanneer je namelijk niet naar het pijnlijkste stukje durft te gaan moet er op een andere manier gewerkt worden. Voor zo’n inschatting is vertrouwen nodig bij de cliënt en kunde van de behandelaar. Wanneer je te maken hebt (gehad) met pijnlijke gebeurtenissen in je leven waar je nog steeds last van ondervindt, kan je altijd een intakegesprek plannen. Dan kijken we naar je verhaal, we bekijken of EMDR een goede optie zou kunnen zijn en plannen dan een aantal afspraken. Dan zal snel genoeg duidelijk worden of EMDR de beste keus is op dat moment. Soms is het nodig om eerst nog meer naar de context te kijken, soms kan je gewoon snel overgaan naar de volgende stap in de behandeling, de EMDR zelf.
Wil je meer weten, bel dan gerust of maak een vrijblijvende afspraak.

Vragen en Antwoorden

  burnout_icon_w200

  Burnout

  pornoverslaving_icon_w200

  Pornoverslaving

  rouw_icon_w200

  Rouw

  predikanten_icon_w200

  Predikanten
  begeleiding

  faalangst_icon_w200

  Faalangst

  persoonlijk_icon_w200

  Persoonlijke problematiek